Globe Media Advertising PSI - ISO 9001
Prima paginaproduse promotionaleproductie publicitarastoc interncarierecontact
Cautare avansata

NEWSLETTER

Achizitii
29.09.2014

ANUNT DE INTENTIE privind "Achizitie echipamente tehnlogice in cadrul S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L."

Cumparator: S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L. Operator Economic Contractant


Prin Acordul de Finantare nr. 1197/16.06.2014, S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L. a obtinut cofinantarea proiectului "Investitii in cadrul S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", in conditiile de eligibilitate solicitate.


OPERATOR ECONOMIC CONTRACTANT
Informatii generale cu privire la achizitor - SC GLOBE MEDIA ADVERTISING SRL
- Adresa: Sat Jilava, Comuna Jilava, soseaua Giurgiului nr.5, C1, hala productie, Premo II, PARTER, camerele 4,5,17,18,19,20,21,22,23,47 si etaj camerele 9-26, judetul Ilfov, CUI RO 26504079, J23/429 /2010;
- Telefon: 0731.150.019; Fax: 031.42.54.418;
- Persoana de contact: GOCI CIOBANU ADRIANA CERASELA, e-mail: adriana@globemedia.ro;
- Mijloace de comunicare: mail, fax, curier, posta la numerele, respectiv adresa de mai sus
OBIECTUL CONTRACTULUI
Proiectul "Investitii in cadrul S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L."
Denumirea contractului Achizitie echipamente tehnlogice in cadrul S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.
Obiectul contractului Achizitie echipamente: Imprimanta pentru materiale rigide- 1 buc, Imprimanta pentru print pe materiale diverse- 1 buc
Tip contract Furnizare
Locatie livrare echipament, montare si punere in functiune Sat Jilava, Comuna Jilava, soseaua Giurgiului nr.5, C1, hala productie, Premo II, PARTER, camerele 4,5,17,18,19,20,21,22,23,47 si etaj camerele 9-26, judetul Ilfov, Romania
Durata contractului Pana pe 29.10.2014
Valoarea estimata a contractului 493.506,00 RON fara TVA
PROCEDURA DE ACHIZITIE
Tipul procedurii Conform prevederilor Acordului de finantare si Instructiunilor de implementare a proiectelor finantate in baza prevederilor H.G. nr. 274/2013 privind ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici simijlocii, modificata si completata prin HG nr. 453/10.07.2013, prin HG nr. 623/21.08.2013 si prin HG 848/11.11.2013
Criteriul de atribuire Criteriul de atribuire este: Pretul cel mai scazut
Oferta cu cel mai mic pret va obtine punctajul maxim, restul ofertantilor clasandu-se proportional cu pretul ofertat raportat la oferta cu cel mai mic pret.
Modul de prezentare a ofertei Oferta se va prezenta intr-un exemplar original si o copie.
Fiecare document emis de operatorul economic va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de catre o alta persoana, aceasta va prezenta in original o imputernicire in acest sens. Documentele emise intr-o alta limba decat romana, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Operatorii economici au obligatia de a numerota fiecare pagina a ofertei precum si de a anexa un Opis al documentelor prezentate. Se vor semna si stampila toate paginile emise de Operatorul economic. Se vor respecta toate formularele puse la dispozitie prin documentatia de atribuire intocmita.
Adresa, data si ora limita de depunere a ofertelor S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., Sat Jilava, Comuna Jilava, soseaua Giurgiului nr.5, C1, hala productie, Premo II, PARTER, camerele 4,5,17,18,19,20,21,22,23,47 si etaj camerele 9-26, judetul Ilfov, Romania
Adresa, data si ora sedintei de deschidere a ofertelor S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., Sat Jilava, Comuna Jilava, soseaua Giurgiului nr.5, C1, hala productie, Premo II, PARTER, camerele 4,5,17,18,19,20,21,22,23,47 si etaj camerele 9-26, judetul Ilfov, Romania
06.10.2014, ora: 15.00
Locul si modul de obtinere a documentaţiei de atribuire Documentatia de atribuire / caietul de sarcini vor fi puse la dispozitia operatorilor economici interesati, in mod gratuit, pe suport de hartie si in format electronic, in urma unei solicitari scrise (posata/fax/e-mail), la sediul social din Sat Jilava, Comuna Jilava, soseaua Giurgiului nr.5, C1, hala productie, Premo II, PARTER, camerele 4,5,17,18,19,20,21,22,23,47 si etaj camerele 9-26, judetul Ilfov, Romania
Alte informatii si/sau clarificari Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: 01.10.2014, ora limita: 16.00
Adresa: Sat Jilava, Comuna Jilava, soseaua Giurgiului nr.5, C1, hala productie, Premo II, PARTER, camerele 4,5,17,18,19,20,21,22,23,47 si etaj camerele 9-26, judetul Ilfov, Romania
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: Data: 03.10.2014, ora limita: 11.00
Solicitarea de clarificari si raspunsul se vor transmite prin fax/ e-mail.
 
 
16.10.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, anunta incheierea procedurii de "Achizitie servicii cablare structurata ", respectiv atribuirea contractului catre S.C. UNITEL SERVICE S.R.L. pentru suma de 1513,24 lei fara TVA in data de 10.10.2013.


Semnarea contractului a avut loc astazi, 16.10.2013.

 
 
15.10.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, anunta incheierea procedurii de "Achizitie solutie de semnatura electronica", respectiv atribuirea contractului catre S.C. CERTSIGN SA pentru suma de 165 lei fara TVA in data de 09.10.2013.


Semnarea contractului a avut loc astazi, 14.10.2013.

 
 
14.10.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, anunta incheierea procedurii de "Achizitie aparatura IT si software", respectiv atribuirea contractului catre S.C. COMBI PROD S.R.L. pentru suma de 92930 lei fara TVA in data de 08.10.2013.


Semnarea contractului a avut loc astazi, 11.10.2013.

 
 
03.10.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, organizează în perioada 03.10.2013-10.10.2013, procedura de "Achizitie servicii cablare structurata" prin achizitie directa. Data limită pentru primirea ofertelor este 10.10.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 10.10.2013, ora 11:00.


Pentru mai multe detalii, persoana de contact: Ciobanu Adriana-Cerasela, nr. telefon: 0731150019, fax: 0314254418, e-mail: adriana@globemedia.ro. Pentru mai multe detalii aveti la dispozitie urmatoarele: nr telefon 0314254419 , fax: 0314254418, e-mail: office@globemedia.ro

 
 
02.10.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, organizează în perioada 02.10.2013-09.10.2013, procedura de "Achizitie solutei semnatura electronica" prin achizitie directa. Data limită pentru primirea ofertelor este 09.10.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 09.10.2013, ora 11:00.


Pentru mai multe detalii aveti la dispozitie urmatoarele: nr telefon 0314254419 , fax: 0314254418, e-mail: office@globemedia.ro

 
 
01.10.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, organizează în perioada 01.10.2013- 08.10.2013, procedura de "Achizitie aparatura IT si software" prin atribuire directa. Data limită pentru primirea ofertelor este 08.10.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 08.10.2013, ora 11:00.


Pentru mai multe detalii aveti la dispozitie urmatoarele: nr telefon 0314254419 , fax: 0314254418, e-mail: office@globemedia.ro

 
 
23.09.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, anunta anularea procedurii de "Achizitie aparatura IT", din lipsa de ofertanti.


Procedura va fi reluata dupa reintrunirea echipei de implementare si aprobarea deciziei de reluare procedura. Ulterior vor fi comunicate noile date.

 
 
23.09.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, anunta incheierea procedurii de "Achizitie servicii internet broadband", respectiv atribuirea contractului catre S.C. RDS & RCS S.R.L. pentru suma de 10860 lei fara TVA in data de 18.09.2013.


Semnarea contractului a avut loc astazi, 23.09.2013.

 
 
20.09.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, anunta incheierea procedurii de "Achizitie servicii informare si publicitate", respectiv atribuirea contractului catre S.C. TIPARITURI.RO S.R.L. pentru suma de 3.750,00 lei fara TVA in data de 16.09.2013.


Semnarea contractului a avut loc astazi, 20.09.2013.

 
 
11.09.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, organizează în perioada 11.09.2013-23.09.2013, procedura de "Achizitie aparatura IT", prin atribuire directa.


Data limită pentru primirea ofertelor este 23.09.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 23.09.2013, ora 11:00 pentru "Achizitie aparatura IT".


Pentru mai multe detalii aveti la dispozitie urmatoarele: nr telefon 0314254419, fax: 0314254418, e-mail: office@globemedia.ro

 
 
11.09.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, organizează în perioada 11.09.2013-18.09.2013, procedura de "Achizitie servicii internet broadband" prin atribuire directa.


Data limită pentru primirea ofertelor este 18.09.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 18.09.2013, ora 11:00.


Pentru mai multe detalii aveti la dispozitie urmatoarele: nr telefon 0314254419 , fax: 0314254418, e-mail: office@globemedia.ro

 
 
09.09.2013

S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L., având sediul social în Soseaua Giurgiului, nr. 5, Comuna Jilava, judeţul Ilfov, cu contractul de finanţare prin POSCCE 2007-2013, Axa prioritară 3, nr. 861/311/26.08.2013, proiect cu titlul "ACCES LA BROADBAND SI SERVICII CONEXE PENTRU S.C. GLOBE MEDIA ADVERTISING S.R.L.", COD SMIS 41232, organizează în perioada 09.09.2013 - 16.09.2013, procedura de "Achizitie servicii informare si publicitate" prin atribuire directa.


Data limită pentru primirea ofertelor este 16.09.2013, ora 10:00. Data deschiderii ofertelor este 16.09.2013, ora 11:00.


Pentru mai multe detalii aveti la dispozitie urmatoarele: nr. telefon: 0314254419, fax: 0314254418, e-mail: office@globemedia.ro.

Recomandari

achizitiidespre noicataloage onlinetermeni si conditii
© copyright 2019 Globe Media Advertising